Convocatoria da Asemblea de Persoas socias do Museo do Pobo Galego - 4 de maio de 2024 (e Acta da Asemblea de 13 de maio de 2023)

Tipo nova
Socias e socios
Convocatoria da Asemblea de Persoas socias do Museo do Pobo Galego - 4 de maio de 2024 (e Acta da Asemblea de 13 de maio de 2023)
Imaxe

Benquerida/o socia/o:

 

Cumprimentando o previsto nos Estatutos e máis no regulamento de Réxime Interno do Museo do Pobo Galego, convócase Asemblea Xeral de Socias e Socios, que terá lugar no auditorio do Museo o sábado 4 de maio, ás 11:00 horas en primeira convocatoria e ás 11:30 horas en segunda, consonte a seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

 

  1. Aprobación, se procede, da acta da Asemblea de Socios e Socias do 13 de maio de 2023.  (Dispoñible para consulta no enderezo electrónico http://museodopobo.gal/gl/nova/acta-da-asemblea-de-persoas-socias-de-maio-de-2023)
  2. Elección de representantes de socios e socias do Museo do Pobo Galego no Padroado e no Consello de Goberno da Asociación
  3. Informe do Consello de Goberno.
  4. Informe da Dirección do Museo do Pobo Galego.
  5. Informe da Oficina dos Socios e Socias.
  6. Rogos, preguntas e proposicións.
  7. Outros asuntos.

 

 

Ao remate da sesión procederase á imposición da Insignia de Prata do Museo do Pobo Galego a socias e socios que cumpren 25 anos de antigüidade na nosa Institución.

 

Agardando contar coa súa asistencia, reciba un afectuoso saúdo.

 

 

 

 

Ado. Fco. Javier Sanjiao Otero

Secretario do Padroado

 


Convocatoria da Asemblea de Persoas Socias do MPG para o 7 de maio de 2024
 

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2024. 

Benquerida/o socia/o: 

Cumprimentando  o  previsto  nos  Estatutos  e  máis  no  regulamento  de  Réxime  Interno  do 
Museo  do  Pobo  Galego,  convócase  Asemblea  Xeral  de  Socias  e  Socios,  que  terá  lugar 
no  auditorio  do  Museo  o  sábado  4  de  maio,  ás  11:00  horas  en  primeira  convocatoria 

e ás 11:30 horas en segunda, consonte a seguinte 

 

ORDE  DO  DÍA  

1.   APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DA  ACTA  DA  ASEMBLEA  DE  SOCIOS  E  SOCIAS  DO  13  DE  MAIO  DE  2023.   (Dispoñible  para  consulta  no  enderezo  electrónico  http://museodopobo.gal/gl/nova/acta-da-asemblea-de-persoas-socias-de 

maio-de-2023)  

2.   ELECCIÓN   DE   REPRESENTANTES   DE   SOCIOS   E   SOCIAS   DO   MUSEO   DO   POBO  GALEGO  NO  PADROADO  E  NO  CONSELLO  DE  GOBERNO  DA  ASOCIACIÓN  

3.   INFORME  DO  CONSELLO  DE  GOBERNO

4.   INFORME  DA  DIRECCIÓN  DO  MUSEO  DO  POBO GALEGO

5.   INFORME  DA  OFICINA  DOS  SOCIOS  E  SOCIAS.  

6.   ROGOS,  PREGUNTAS  E  PROPOSICIÓNS.  

7.   OUTROS  ASUNTOS

 

Ao  remate  da  sesión  procederase  á  imposición  da  Insignia  de  Prata  do  Museo  do 
Pobo   Galego   a   socias   e   socios   que   cumpren   25   anos   de   antigüidade   na   nosa   
Institución.  

Agardando contar coa súa asistencia, reciba un afectuoso saúdo

 

 

 

 

 

 

 

Ado. Fco. Javier Sanjiao Otero

Secretario do Padroado

 

Relación  de  socias  e  socios  que  cumpren  XXV  anos  de  antiguidade  e  que  recibirán 
a insignia de prata do Museo do Pobo Galego na Asemblea de Maio de 2024:

Número

Apelidos e nome

1387

AGENCIA GRÁFICA GALLEGA S.L.

1394

CASTRO MARCOTE, ALBERTE

1403

DIZ RODRÍGUEZ, XOSÉ LUÍS

1407

GUITIÁN RIVERA, XOÁN

1400

LODEIRO PAZ, ESTEFANÍA

1391

MIGUEL GONZÁLEZ, SANTIAGO

1419

MOARES DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN

1395

MONTENEGRO GONZÁLEZ, ANTONIO

1383

NÚÑEZ MÉNDEZ, ÁLVARO

1406

PITA PONTE, MARÍA

1420

SOCIEDADE C.D. FILLOS DE OÍS

1393

VÁZQUEZ ÁLVAREZ, F. XAVIER

1412

VÁZQUEZ REY, ESTANISLAO

 

Acta da Asemblea de Persoas Socias do MPG de 13 de Maio de 2023