Estando a amora no seu lugar

A pulga e o piollo

O conto da merla cucherla e as vodas do ceo

O cura ó que lle marchou o sancristán - Brais Lagares, CEIP Lamas de Abade

O demo Rapatú - Luca, CEIP San Marcos

O raposo e o ghato - Lía de Castiñeiras, CEIP Plur. da Ramallosa