O criado e o gato - CEIP Plurilingüe San Marcos

Dona Galicia - CEIP Plurilingüe San Marcos

As tres verdades - CEIP Plurilingüe San Marcos

Conto dunha meiga - CEIP Plurilingüe San Marcos

O raposo e o cangrexo - CEIP Plurilingüe San Marcos

O cura e as perdices - CEIP Plurilingüe San Marcos

O cabalo do Rei - María, CEIP Plur. da Ramallosa

A lavandeira da noite - Cloe, CEIP Plur. da Ramallosa

A Merla - Dylan, CEIP Plur. da Ramallosa

As pegadas de San Simón - Carlota, CEIP Plur. da Ramallosa