O cura e as perdices - CEIP Plurilingüe San Marcos

O cabalo do Rei - María, CEIP Plur. da Ramallosa

A lavandeira da noite - Cloe, CEIP Plur. da Ramallosa

A Merla - Dylan, CEIP Plur. da Ramallosa

As pegadas de San Simón - Carlota, CEIP Plur. da Ramallosa

A muller que comía pouco - Gonzalo, CEIP Carlos Casares

Víctor Manuel ou María Isabel - Iván e Claudia, CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

A Maruxaina - Marta, CPR Plurilingüe La Salle

O ferreiro vello - María Antía e Sara, CEIP Padre Feijoo

O rapaz que ía ao muíño - Ángel e Marcos, CEIP Padre Feijoo