Alta socia/o

Alta socia/o

Datos Persoais
Datos Económicos
Datos Orde de Pago
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de carácter persoal e demais disposicións regulamentarias ditadas no desenvolvemento de esta, informámoslle que os datos persoais facilitados serán tratados coa finalidade de ofrecer información sobre a súa condición de socio do MPG e sobre as actividade e servizos que o Museo realice ou ofreza. Esta comunicación poderá realizarse por vía postal, asií como por medios electrónicos como dirección de correo electrónico, mensaxes SMS ou calquera outro dispoñible. Vostede poderá exercitar en calqueramomento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos mediante escrito remitido ao Museo do Pobo Galego por correo electrónico enviado á dirección administracion@museodopobo.gal
5 + 3 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.